Ons werkmethodiek/werkdiscipline

  • Ontwikkelingsplan
  • Engineeringsfase
  • Bouwvoorbereiding
  • Uitvoeringsfase
  • Nazorg

Een ontwikkelfase is een belangrijk onderdeel van een bouwproject, waarin de eisen en de wensen van de opdrachtgever worden vertaald in een definitieve ontwerp. In deze fase wordt er nauw samengewerkt tussen de opdrachtgever en CM Projectontwikkeling.

Tijdens de ontwikkelfase worden er verschillende ontwerpen gemaakt, zoals plattegronden, schetsen en 3D-visualisaties. Dit gebeurt aan de hand van een bouwplan, dat is opgesteld in de voorbereidingsfase en dat rekening houdt met de wensen en eisen van de opdrachtgever.

De engineeringsfase is een belangrijk onderdeel van een bouwproject, waarin de technische aspecten van het project worden ontworpen en uitgewerkt. In deze fase wordt nauw samengewerkt met ingenieursbureau BEAL Engineering, die verantwoordelijk is voor het ontwikkelen van de benodigde technische oplossingen.

Tijdens de engineeringsfase worden er verschillende ontwerpen gemaakt, zoals constructieberekeningen, funderingsadvies, statische berekeningen en duurzaamheid. Dit gebeurt aan de hand van een bouwplan, dat is opgesteld in de voorbereidingsfase en dat rekening houdt met de wensen en eisen van de opdrachtgever.

In de engineeringsfase worden ook de benodigde vergunningen aangevraagd en worden de benodigde voorbereidingen getroffen ten behoeve van de uitvoeringsfase.

Als alle technische oplossingen en vergunningen zijn geregeld, kan de uitvoeringsfase van het bouwproject beginnen. In deze fase wordt het project daadwerkelijk gebouwd, onder toezicht van een projectleider en volgens het opgestelde bouwplan. Als het bouwproject is afgerond, volgt de afrondingsfase, waarbinnen eventuele afrondende werkzaamheden worden uitgevoerd en het project wordt opgeleverd aan de opdrachtgever.

Een werkvoorbereiding is een belangrijk onderdeel van een bouwproject, waarbij wordt gekeken naar de praktische aspecten van het bouwen. In deze fase worden de benodigde materialen en gereedschappen ingekocht en worden er een planningen gemaakt voor een soepel verloop van het bouwproject.

Tijdens de werkvoorbereiding worden ook afspraken gemaakt met de opdrachtgever over de wensen en eisen die hij heeft voor het bouwproject. Dit gebeurt aan de hand van een bouwplan, dat is opgesteld in de voorbereidingsfase en dat rekening houdt met de wensen en eisen van de opdrachtgever.

Als alle voorbereidingen zijn geregeld, kan de uitvoeringsfase van het bouwproject beginnen. In deze fase worden de werkzaamheden uitgevoerd door de bouwvakkers, onder toezicht van een projectleider en volgens het opgestelde bouwplan. Als het bouwproject is afgerond, volgt de afrondingsfase, waarbinnen eventuele afrondende werkzaamheden worden uitgevoerd en het project wordt opgeleverd aan de opdrachtgever.

In de uitvoeringsfase wordt het project daadwerkelijk gebouwd. In deze fase worden de werkzaamheden uitgevoerd, door een gedreven team van bouwprofessionals volgens het opgestelde bouwplan.

Tijdens de uitvoeringsfase worden de benodigde materialen en gereedschappen aangeleverd op de bouwplaats en worden de werkzaamheden uitgevoerd volgens de planning. Er wordt nauw samengewerkt met de opdrachtgever, zodat hij op de hoogte is van de vorderingen van het project en eventuele wijzigingen kan doorgeven.

Als het bouwproject is afgerond, volgt de afrondingsfase, waarbinnen eventuele afrondende werkzaamheden worden uitgevoerd en het project wordt opgeleverd aan de opdrachtgever. Dit gebeurt na een inspectie.

Na de afrondingsfase kan er nog sprake zijn van een garantie- of nazorgperiode, waarbinnen eventuele gebreken kunnen worden opgelost. Als het project is opgeleverd en alle werkzaamheden zijn afgerond, eindigt het bouwproject definitief.

Er zijn verschillende manieren waarop onderhoud na oplevering van een bouwproject kan worden uitgevoerd. Zo kan er bijvoorbeeld een onderhoudsplan worden opgesteld, waarin staat aangegeven welke onderhoudswerkzaamheden op welk moment uitgevoerd moeten worden. Dit kan bijvoorbeeld gaan om het periodiek controleren en eventueel vervangen van onderdelen, het schoonhouden van het gebouw en het oplossen van eventuele problemen die zich voordoen.

Ook kan het nodig zijn om tijdens het onderhoud na oplevering aanpassingen of verbeteringen aan het gebouw te maken. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als blijkt dat bepaalde systemen of installaties niet optimaal functioneren of als er behoefte is aan aanvullende voorzieningen.

Neem contact met ons!