Bouwvoorbereiding

Een werkvoorbereiding is een belangrijk onderdeel van een bouwproject, waarbij wordt gekeken naar de praktische aspecten van het bouwen. In deze fase worden de benodigde materialen en gereedschappen ingekocht en worden er een planningen gemaakt voor een soepel verloop van het bouwproject.

Tijdens de werkvoorbereiding worden ook afspraken gemaakt met de opdrachtgever over de wensen en eisen die hij heeft voor het bouwproject. Dit gebeurt aan de hand van een bouwplan, dat is opgesteld in de voorbereidingsfase en dat rekening houdt met de wensen en eisen van de opdrachtgever.

Als alle voorbereidingen zijn geregeld, kan de uitvoeringsfase van het bouwproject beginnen. In deze fase worden de werkzaamheden uitgevoerd door de bouwvakkers, onder toezicht van een projectleider en volgens het opgestelde bouwplan. Als het bouwproject is afgerond, volgt de afrondingsfase, waarbinnen eventuele afrondende werkzaamheden worden uitgevoerd en het project wordt opgeleverd aan de opdrachtgever.