Engineeringsfase

De engineeringsfase is een belangrijk onderdeel van een bouwproject, waarin de technische aspecten van het project worden ontworpen en uitgewerkt. In deze fase wordt nauw samengewerkt met ingenieursbureau BEAL Engineering, die verantwoordelijk is voor het ontwikkelen van de benodigde technische oplossingen.

Tijdens de engineeringsfase worden er verschillende ontwerpen gemaakt, zoals constructieberekeningen, funderingsadvies, statische berekeningen en duurzaamheid. Dit gebeurt aan de hand van een bouwplan, dat is opgesteld in de voorbereidingsfase en dat rekening houdt met de wensen en eisen van de opdrachtgever.

In de engineeringsfase worden ook de benodigde vergunningen aangevraagd en worden de benodigde voorbereidingen getroffen ten behoeve van de uitvoeringsfase.

Als alle technische oplossingen en vergunningen zijn geregeld, kan de uitvoeringsfase van het bouwproject beginnen. In deze fase wordt het project daadwerkelijk gebouwd, onder toezicht van een projectleider en volgens het opgestelde bouwplan. Als het bouwproject is afgerond, volgt de afrondingsfase, waarbinnen eventuele afrondende werkzaamheden worden uitgevoerd en het project wordt opgeleverd aan de opdrachtgever.