Nazorg

Er zijn verschillende manieren waarop onderhoud na oplevering van een bouwproject kan worden uitgevoerd. Zo kan er bijvoorbeeld een onderhoudsplan worden opgesteld, waarin staat aangegeven welke onderhoudswerkzaamheden op welk moment uitgevoerd moeten worden. Dit kan bijvoorbeeld gaan om het periodiek controleren en eventueel vervangen van onderdelen, het schoonhouden van het gebouw en het oplossen van eventuele problemen die zich voordoen.

Ook kan het nodig zijn om tijdens het onderhoud na oplevering aanpassingen of verbeteringen aan het gebouw te maken. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als blijkt dat bepaalde systemen of installaties niet optimaal functioneren of als er behoefte is aan aanvullende voorzieningen.