Ontwikkelingsplan

Een ontwikkelfase is een belangrijk onderdeel van een bouwproject, waarin de eisen en de wensen van de opdrachtgever worden vertaald in een definitieve ontwerp. In deze fase wordt er nauw samengewerkt tussen de opdrachtgever en CM Projectontwikkeling.

Tijdens de ontwikkelfase worden er verschillende ontwerpen gemaakt, zoals plattegronden, schetsen en 3D-visualisaties. Dit gebeurt aan de hand van een bouwplan, dat is opgesteld in de voorbereidingsfase en dat rekening houdt met de wensen en eisen van de opdrachtgever.