Uitvoeringsfase

In de uitvoeringsfase wordt het project daadwerkelijk gebouwd. In deze fase worden de werkzaamheden uitgevoerd, door een gedreven team van bouwprofessionals volgens het opgestelde bouwplan.

Tijdens de uitvoeringsfase worden de benodigde materialen en gereedschappen aangeleverd op de bouwplaats en worden de werkzaamheden uitgevoerd volgens de planning. Er wordt nauw samengewerkt met de opdrachtgever, zodat hij op de hoogte is van de vorderingen van het project en eventuele wijzigingen kan doorgeven.

Als het bouwproject is afgerond, volgt de afrondingsfase, waarbinnen eventuele afrondende werkzaamheden worden uitgevoerd en het project wordt opgeleverd aan de opdrachtgever. Dit gebeurt na een inspectie.

Na de afrondingsfase kan er nog sprake zijn van een garantie- of nazorgperiode, waarbinnen eventuele gebreken kunnen worden opgelost. Als het project is opgeleverd en alle werkzaamheden zijn afgerond, eindigt het bouwproject definitief.